Besluitenlijst 10 mei 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 mei 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

KPI verslag 2015 en plan van aanpak 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het verslag van de archiefinspecteur van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena over de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer bij de gemeente Heusden. De aanbevelingen uit het verslag zijn overgenomen en er is een plan van aanpak opgesteld om zaken te verbeteren.

Stukken

2.

Sociaal jaarverslag 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van het sociaal jaarverslag 2015 en dit, als bijlage bij de jaarstukken, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Stukken

3.

Nieuwe beslissing op bezwaar hondenfokkerij Kerkstraat 52 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning voor het gebruiken van het perceel Kerkstraat 52 in Elshout voor een hondenfokkerij te blijven weigeren. Op 6 januari 2015 weigerde het college deze vergunning al. Vanwege een uitspraak van de rechtbank hierover heeft het college de eerdere weigering nogmaals bekeken en besloten om daar, met een verbetering van de motivering, aan vast te houden.

Stukken

4.

Jaarrekening 2015 Stadsgewest s Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Jaarrekening 2015 Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2015 van het Stadsgewest ’s Hertogenbosch waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 3 mei 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 3 mei 2016 vastgesteld.

Stukken

6.

Afwijken van inkoopbeleid voor vervanging tractor

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de manier waarop een tweedehands tractor, type Steyr Kompakt 4095 uit 2010, is aangekocht en hiervoor met terugwerkende kracht gebruik te maken van de in het inkoopbeleid opgenomen mogelijkheid om daarvan af te wijken.

Stukken

Uitgelicht