Besluitenlijst 11 april 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 april 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 4 april 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 4 april 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Regeling voor geveltuintjes in vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om spelregels en tips voor de aanleg van geveltuintjes in de vesting Heusden vast te stellen. Dit besluit sluit aan op het initiatief dat is voortgekomen uit het traject ‘Beleven in de vesting’ om de vesting Heusden van meer groen te voorzien.

Stukken

3.

Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Oosterseweg 1 Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het voornemen tot weigering van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het pluimveebedrijf aan de Oosterseweg 1 in Elshout in procedure te brengen. Het ontwerpbesluit zal naar verwachting vanaf 20 april 2017 gedurende zes weken ter inzage liggen. Dan hebben belanghebbenden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Stukken

4.

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, handhaving en toezicht Wabo 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017 vast te stellen.

Stukken

5.

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Behandelvoorstel

Het college neemt deel aan de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020’ en gaat hiervoor een overeenkomst aan met Kunstbalie. Deze regeling stelt scholen in staat om, samen met de culturele omgeving, kwalitatief goede cultuureducatie op te nemen in het lesaanbod van het basisonderwijs.

Stukken

6.

Overeenkomst over schuldhulp met Kredietbank Nederland 2017-2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst met de Kredietbank Nederland aan te gaan voor 2017 en 2018. In de overeenkomst is geregeld dat de gemeente bij de Kredietbank Nederland financiële dienstverlening inkoopt bij de aanpak van schulden.

Stukken

Uitgelicht