Besluitenlijst 11 december 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 december 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 4 december 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 4 december 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Statushouders in Heusden; van huisvesting tot participatie en integratie

Behandelvoorstel

Het college heeft de notitie ‘Statushouders, proces van huisvesting tot participatie en integratie 2019 en verder’ vastgesteld. In deze notitie staat hoe statushouders na hun huisvesting in de gemeente worden ondersteund zodat zij snel kunnen integreren en deelnemen aan de samenleving.

Stukken

3.

Inventariserend onderzoek huisvesting arbeidsmigranten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een inventariserend onderzoek uit te laten voeren naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Heusden.

Stukken

4.

Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de ‘Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden’ vast te stellen. Met deze regeling wordt het voor inwoners en bedrijven mogelijk om een subsidie te krijgen voor het afkoppelen, het aanleggen van groene daken en een vernieuwende duurzame omgang met water.

Stukken

5.

Beslissing op bezwaarschrift tegen verkeersmaatregel voor De Bosschen in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een besluit genomen over een bezwaarschrift tegen een verkeersbesluit van 6 september 2016 voor De Bosschen in Drunen. Het college handhaaft dit verkeersbesluit en vult de motivering daarvoor aan, met inachtneming van de overwegingen van een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover.

Stukken

6.

Renovatiewerkzaamheden buitensportaccommodaties 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kredieten beschikbaar te stellen voor de renovatie van een bijveld van voetbalvereniging HHC’09 en het automatiseren van de ondergrondse beregening van de natuurgrassportvelden in de gemeente. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Stukken

7.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid B. Lommers (VVD Heusden) over verkeerssituatie in diverse wijken in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid B. Lommers (VVD Heusden) over de verkeerssituatie in de wijken van Vlijmen.

Stukken

8.

Resultaten pilot gemeentelijke dienstverlening

Behandelvoorstel

Gelet op de resultaten van een gehouden pilot heeft het college besloten om aan de gemeentebalie in Vlijmen om de avondopenstellingen definitief te verruimen tot 20.00 uur. Vooralsnog zal er in 2019 woensdagavond geen extra avondopenstelling plaatsvinden, in afwachting van het aantal aanvragen. Verder blijft het geïntroduceerde uitgiftemoment voor reis- en rijbewijzen in Drunen bestaan.

Stukken

9.

Vervolgvragen artikel 43 RvO van raadslid C. Loch (VVD Heusden) over dreigend tekort jeugdhulp

Behandelvoorstel

Het college heeft de vervolgvragen beantwoord van raadslid C. Loch (VVD) over een dreigend tekort binnen de jeugdhulp.

Stukken

Uitgelicht