Besluitenlijst 11 juli 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 juli 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 4 juli 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 4 juli 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Eerste resultaten omgekeerd inzamelen afval fase 1

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de eerste resultaten van het omgekeerd inzamelen van afval in fase 1, Nieuwkuijk en Vlijmen ten zuiden van de A59. De resultaten worden ter kennisname gebracht van de raadsleden. Eind 2018, een jaar nadat omgekeerd inzamelen in de hele gemeente is ingevoerd, vindt een uitgebreide evaluatie plaats. Tussendoor wordt continu gemonitord en waar nodig en mogelijk bijgestuurd.

Stukken

3.

Commitment voor oprichting Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft commitment uitgesproken voor het oprichten van een Regionaal Bureau voor Toerisme in De Langstraat (gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk). Op basis van de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden willen de gemeenten tot een implementatieplan komen. Hierna moet een kwartiermaker de nieuwe organisatie gaan vormen.

Stukken

4.

Resultaten bewonersenquête 2016 en Wijkatlas Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de bewonersenquête 2016. Voorheen werden de resultaten opgenomen in een wijkatlas. Vanaf dit jaar zijn alle resultaten (ook van voorgaande jaren) digitaal te raadplegen via www.heusden.buurtmonitor.nl.

Stukken

5.

Straatnaamgeving Geerpark, fase 2A, project Morgenzon

Behandelvoorstel

Het college heeft nieuwe straatnamen toegekend in het nieuwbouwplan Geerpark in Vlijmen.

Stukken

6.

Verlenging overeenkomst kermissen met Gebroeders Regter VOF

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de overeenkomst met Gebroeders Regter VOF, over de organisatie van de kermissen in de gemeente Heusden, met een jaar, dus tot en met 2018, te verlengen.

Stukken

7.

Benoemen voorzitter en leden hoofdstembureau voor de periode 2017-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de voorzitter en de leden voor het hoofdstembureau benoemd voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. Beslissingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen worden genomen door het hoofdstembureau van onze gemeente.

Stukken

Uitgelicht