Besluitenlijst 11 juni 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 juni 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Onttrekking onderwijsbestemming Rembrandtlaan 25

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met het schoolbestuur stichting Scala een gezamenlijke akte te ondertekenen waarin wordt verklaard dat het gebouw aan de Rembrandtlaan 25 in Oudheusden per
2 september 2012 niet meer gebruikt wordt als schoolgebouw. Hierdoor wordt het gebouw aan de onderwijsbestemming onttrokken en krijgt de gemeente er de beschikking over.

Stukken

2.

Groot onderhoud basisscholen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het benodigde geld voor het gemeentelijk buitenonderhoud van de basisscholen in 2013 beschikbaar te stellen. Het onderhoud van de buitenkant van de basisscholen behoort tot de wettelijke zorgplicht van de gemeente. De onderhoudswerkzaamheden voor 2013 worden uitgevoerd op basis van een prioritering en kosten circa 261.000 euro

Stukken

3.

Terrasperiode in de vesting Heusden 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om terrassen in de vesting Heusden gedurende het hele (kalender)jaar toe te staan, zoals dat ook in de overige kernen binnen de gemeente het geval is. Om dit mogelijk te maken, gaat het college een herziening van het bestemmingsplan Heusden Vesting voorbereiden.

Stukken

4.

Verkoop pand Mozartlaan 51 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de voormalige kleuterschool aan de Mozartlaan 51 te verkopen. Het pand heeft de bestemming “maatschappelijke doeleinden”. Dit betekent dat hier bijvoorbeeld een zorgpraktijk, medische praktijk of een kinderdagverblijf gerealiseerd kan worden. Eenieder die interesse heeft, kan zich melden

Stukken

5.

Voorlopige voorziening Raad van State dd 20130507 Bestemmingsplan Heusden Buitengebied

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 mei 2013, waarbij alle verzoeken om voorlopige voorziening voor het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied” zijn afgewezen, voor kennisgeving aan te nemen. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat het bestemmingsplan vanaf 7 mei 2013 in werking is getreden.

Stukken

6.

Evaluatie klachten en meldingen afvalinzameling 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de klachten en meldingen van inwoners over de afvalinzameling in 2012. Het aantal klachten en meldingen bedraagt 0,14% van het aantal containerledigingen. In de meeste gevallen gaat het om het niet, of slechts deels, geledigd zijn van containers. Deze klachten en meldingen worden zoveel mogelijk direct afgehandeld; 92% van de containers wordt later op de dag of de dag erna alsnog geledigd. Het overzicht wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.

Stukken

7.

Verzoek om planschade namens de eigenaar van het pand Norbertijnerstraat 2 Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een tegemoetkoming wegens planschade toe te kennen aan de eigenaar van Norbertijnerstraat 2 in Elshout. Het verzoek is ingediend vanwege de vaststelling van het bestemmingsplan Elshout, herziening 2008. Het besluit van het college komt overeen met het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

Stukken

8.

Verzoek tegemoetkoming planschade Torenstraat 17 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten geen planschadetegemoetkoming toe te kennen aan de eigenaars van een perceel aan de Torenstraat in Drunen. Om tegemoetkoming in schade was gevraagd vanwege de bouw van 98 woningen en een parkeergarage aan de Joost van den Vondellaan in Drunen.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst 28 mei 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 28 mei 2013 vastgesteld.

Stukken

10.

Representatierooster college week 23 en 24 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 30 mei tot en met 16 juni 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst 3 juni 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 juni 2013 vastgesteld.

Stukken

12.

Ontwerpwijzigingsplan Heusden buitengebied gasleiding

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het ‘Wijzigingsplan Heusden Buitengebied Gasleiding’. Met dit plan wordt het mogelijk gemaakt om de gasleiding tussen de Spieringsstraat en de Veldweg ten zuiden van Oudheusden deels te verleggen. Dit is nodig om de gasleiding te renoveren en geschikt te maken voor interne inspectie. De continuïteit van de gastoevoer is hiermee gebaat.

Stukken

Uitgelicht