Besluitenlijst 11 oktober 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 oktober 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 4 oktober 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 4 oktober 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Publicatie bestuurlijke kostenvergoedingen 1e halfjaar 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het overzicht van de kostenvergoedingen voor de individuele collegeleden over het 1e halfjaar 2016 en besloten dit overzicht te publiceren op de gemeentelijke website www.heusden.nl.

Stukken

3.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de geluidsproblematiek aan de Middelweg in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college beantwoordde de vragen van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de geluidsproblematiek aan de Middelweg in Nieuwkuijk.

Stukken

4.

Uitspraak rechtbank over geweigerde omgevingsvergunning Meliestraat 8a in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank van 13 september 2016 op het beroep over de weigering van een omgevingsvergunning voor Meliestraat 8a in Vlijmen. Het beroep is niet ontvankelijk verklaard, vanwege het te laat indienen daarvan.

Stukken

5.

Benoeming leden urgentiecommissie

Behandelvoorstel

Onlangs zijn de Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016 en het Reglement Urgentiecommissie 2016 vastgesteld. Het college heeft nu besloten om de leden van de urgentiecommissie te benoemen.

Stukken

Uitgelicht