Besluitenlijst 11 september 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 september 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 4 september 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 4 september 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Begroting en belastingverordeningen 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de begroting 2019 aan te bieden aan de raad. In de begroting staan de plannen voor 2019 tot en met 2022. Het college stelt de raad voor om de hiervoor benodigde budgetten voor 2019 beschikbaar te stellen en om de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor de burgers in 2019 vast te stellen. In de raadsvergadering van 8 november 2018 wordt hierover een besluit genomen.

Stukken

3.

Deelname aan brede regeling combinatiefuncties 2019-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de komende 4 jaar deel te nemen aan ‘De Brede Regeling Combinatiefuncties’ van de ministeries van VWS en OCW. Via deze regeling kan de bestaande inzet van combinatiefuncties voor onderwijs, sport en cultuur en buurtsportcoaches worden voortgezet en iets worden uitgebreid. Voor onze gemeente gaat het hierbij in totaal om maximaal 10,52 fte. Doel van de inzet is een grotere sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl.

Stukken

4.

Eigendomsoverdracht van een gedeelte van een perceel aan de Wolput/Looiersteeg in Vlijmen aan HEJO Vastgoed & Ontwikkeling B.V.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aanvullend nog 59 vierkante meter grond aan de Wolput in eigendom over te dragen aan HEJO Vastgoed & Ontwikkeling B.V. Dit bedrijf gaat ter plaatse 7 grondgebonden woningen bouwen en zorgt hierbij ook voor de aanleg van de parkeerplaatsen, het trottoir en overige openbare voorzieningen.

Stukken

Uitgelicht