Besluitenlijst 12 april 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 april 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen Besluit Informatiebeheer gemeente Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ‘Besluit Informatiebeheer gemeente Heusden 2016’ vast te stellen. Dit besluit vervangt het ‘Besluit Informatiebeheer gemeente Heusden 2006’. Het besluit van 2006 is verouderd en sluit niet meer aan bij de huidige manier van werken. Het ‘Besluit Informatiebeheer gemeente Heusden 2016’ bevat voorschriften over het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten en zaken (fysiek en digitaal) van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten en zaken niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Stukken

2.

Renovaties buitensportaccommodaties 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een aantal renovatiewerkzaamheden op sportparken uit te laten voeren. Het betreft de renovatie van de toplaag van drie tennisbanen op tennispark de Hoge Heide en de vervanging van de drainage onder het hoofdveld van RKVV Nieuwkuijk. De werkzaamheden worden komend voorjaar uitgevoerd. Daarnaast is besloten medewerking te verlenen aan voetbalvereniging FC Drunen om een permanente opslagruimte te bouwen.

Stukken

3.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F van der Lee HeusdenTransparant over beveiliging Suwinet

Behandelvoorstel

Het college heeft de vervolgvragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de beveiliging van Suwinet beantwoord.

Stukken

4.

Memo stand van zaken transitie sociaal domein april 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein april 2016’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 5 april 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de besluitenlijst van 5 april 2016 vast.

Stukken

Uitgelicht