Besluitenlijst 12 december 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 december 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 5 december 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 5 december 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Deelname aan project intensivering toezicht veehouderijen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om deel te nemen aan het project intensivering toezicht veehouderijen en hiervoor een deel van het budget externe veiligheid in te zetten.

Stukken

3.

Notitie breedband/glasvezel

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Notitie ‘breedband/glasvezel’ vastgesteld en deze ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. De notitie beschrijft de actuele stand van zaken rond breedband/glasvezel en hoe daar in de toekomst mee om te gaan.

Stukken

4.

Besluit hogere grenswaarden 'De Gorsen'

Behandelvoorstel

Het college heeft hogere geluidswaarden vastgesteld voor woningbouwlocatie De Gorsen in Elshout. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de A59. Op het eerdere ontwerpbesluit hierover zijn geen zienswijzen ingediend.

Stukken

5.

Prestatieafspraken 2018 tussen gemeente Heusden en Woonveste

Behandelvoorstel

Het college heeft prestatieafspraken met woningcorporatie Woonveste voor 2018 vastgesteld. Het college informeert de raadsleden hierover volgens afspraak met een memo.

Stukken

Uitgelicht