Besluitenlijst 12 januari 2016

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 januari 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Nota Parkeernormen Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Nota Parkeernormen Heusden 2016’ ter inzage te leggen. Met het vaststellen van deze nota wordt gezorgd voor een passende oplossing voor de vraag naar parkeerruimte bij nieuwbouw, verbouw en functieveranderingen van gebouwen. Gedurende 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

2.

Mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid 2015-2016

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de maatregelen die op het gebied van verkeersveiligheid in 2015 werden uitgevoerd en voor 2016 op de planning staan. Het gaat hierbij om maatregelen die zich richten op het menselijk gedrag in het verkeer.

Stukken

3.

Wijziging bedragen van de onkostenvergoedingen voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 24 november 2015, over de wijziging van bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor politieke ambtsdragers, uit te voeren.

Stukken

4.

Herstructureringsmaatregelen Heesbeen en Bakkersdam

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkersdam te verbeteren. Het betreft de wegen, het openbaar groen en de parkeermogelijkheden. Daarnaast komt er een uniform bewegwijzeringssysteem, zoals dat ook op andere bedrijventerreinen aanwezig is. Na de aanbesteding van de werkzaamheden kunnen deze naar verwachting in april 2016 worden uitgevoerd.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 5 januari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 5 januari 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht