Besluitenlijst 12 juni 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 juni 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 5 juni 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 5 juni 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Raadsinformatiebrief over voortgang burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college informeert de raadsleden met een informatiebrief over de voortgang en actuele stand van zaken van het burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg.

Stukken

3.

Bestemmingsplan 'De Akker-Oliemaat Vlijmen'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘De Akker-Oliemaat Vlijmen’ vast te stellen. Dit plan betreft het gebied De Akker-Oliemaat in het centrum van Vlijmen. Het legt de bestaande situatie vast en biedt een beheersregeling voor de beperkt voorgestane ontwikkelingen in het gebied. Naar verwachting neemt de raad op 18 september aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

4.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de huisvesting van bijzondere doelgroepen

Behandelvoorstel

Het college heeft vragen van raadslid de heer F.A. van der Lee (Heusden Transparant) over de huisvesting van bijzondere doelgroepen beantwoord.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee over de huisvesting van arbeidsmigranten

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F.A. van der Lee (Heusden transparant) over de huisvesting van arbeidsmigranten beantwoord.

Stukken

6.

Vragen ex artikel 43 RvO van K. Musters (Gemeentenbelangen Heusden) over de huisvesting van arbeidsmigranten

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid K. Musters (Gemeentebelangen Heusden) over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Stukken

Uitgelicht