Besluitenlijst 12 maart 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 maart 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

09:00 - 09:15 uur

Voorjaarsnota GGD Hart voor Brabant 2014

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de voorjaarsnota 2014 van de GGD Hart voor Brabant.

Stukken

2.

09:15 - 09:30 uur

Verpachting kas en woning Tuinbouwweg 31 en percelen Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de woning en de kas aan de Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg nog voor twee jaar te verpachten aan de huidige pachter. Daarnaast worden enkele nabijgelegen percelen halfjaarlijks aan hem verpacht met de bedoeling om dit ook voor twee jaar te doen.

Stukken

Uitgelicht