Besluitenlijst 13 augustus 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 augustus 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2013 vast te stellen.

Stukken

2.

jaarverslag integrale handhaving 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het jaarverslag integrale handhaving 2012 vast te stellen.

Stukken

3.

Jaarstukken 2012 en Ontwerpbegroting 2014 Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen kennis te nemen van het jaarrapport 2012 en in te stemmen met de ontwerpbegroting voor 2014 van de Regio Hart van Brabant.

Stukken

4.

Omgevingsdienst Midden en West Brabant 1e wijziging gemeenschappelijke regeling 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen toestemming te geven voor een aantal wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Stukken

5.

vaststellingsovereenkomst Bosscheweg 67 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de vaststellingovereenkomst waarin de nieuwe bestemming van het perceel aan de Bosscheweg 67 te Drunen en de vestiging van een gasbedrijf aan de westzijde van de Touwslager in Nieuwkuijk is geregeld. De overeenkomst wordt ook voor instemming aan de gemeenteraad aangeboden.

Stukken

6.

Evaluatie werken op afspraak KCC

Behandelvoorstel

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie die heeft plaatsgevonden met betrekking tot het werken op afspraak van het Klant Contact Centrum. Daarnaast is een aantal verbeterstappen in dit proces genomen.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst 6 augustus 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 6 augustus 2013 vastgesteld.

Stukken

8.

Representatierooster week 33

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster in de periode 9 tot en met 18 augustus. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

9.

Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 2013

Behandelvoorstel

Het college stelt de gemeenteraad voor toestemming te geven om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling van Hart van Brabant. Met name vanuit de gedachte om De Langstraat beeldversterkend te laten werken voor de regio Hart van Brabant, ligt het voor de hand dat Heusden tot deze regio toetreedt. Daarnaast blijft Heusden samenwerken binnen de regio 5 Sterren Noordoost Brabant.

Stukken

10.

verzoek inrichten standplaats ambulance in brandweerkazerne in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het verzoek van de Brandweer Brabant-Noord om een standplaats voor een ambulance te creëren bij de brandweerkazerne aan de Burgemeester Zwaansweg in Vlijmen.

Stukken

Uitgelicht