Besluitenlijst 13 januari 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 januari 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de op het menselijk gedrag gerichte maatregelen die in 2014 op het gebied van verkeersveiligheid zijn uitgevoerd. Ook heeft het college een nieuwe beleidsregel voor subsidiëring van verkeerseducatie en verkeersveiligheid vastgesteld.

Stukken

2.

Kermissen 2015 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de organisatie van de kermissen in de gemeente Heusden voor de komende drie jaar uit te besteden. De gemeente gaat daarvoor opnieuw een overeenkomst aan met de huidige organisator van de kermissen, Gebroeders Regter VOF. Het maximumtarief voor kinderattracties wordt verhoogd van 1 euro naar 1,50 euro. De andere tarieven en voorwaarden blijven gelijk.

Stukken

3.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid K Musters Gemeentebelangen over inzamelprotocol Afvalstoffendienst

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid K. Musters (Gemeentebelangen) over het inzamelprotocol met de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch beantwoord.

Stukken

4.

Toekomst Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de mogelijkheid te onderzoeken om Het Run open te houden voor het seizoen 2015 en de raad middels een memo te informeren over de actuele stand van zaken.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 6 januari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 6 januari 2015 vastgesteld.

Stukken

6.

Verlenging termijn intentieovereenkomst Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de looptijd van de intentieovereenkomst Centrum Vlijmen, die in oktober 2014 met Heijmans Vastgoed BV werd aangegaan, met een maand te verlengen tot 15 februari 2015.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo D Rijnders CDA over zwembaden Het Run en die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid D. Rijnders van het CDA over de zwembaden Het Run en Die Heygrave beantwoord.

Stukken

Uitgelicht