Besluitenlijst 13 mei 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 mei 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Huurovereenkomst Rondvaart Wiljo VOF steiger Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst met Rondvaart Wiljo Heusden V.O.F. aan te gaan over de voortzetting van de huur van de molensteiger en een gedeelte water in Heusden.

Stukken

2.

Werkplan Wonen de Langstraat 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de notitie “Wonen de Langstraat, resultaten en werkplan 2014”. Hierin staan de werkzaamheden die de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk samen uitvoeren op het gebied van wonen. De gemeenten vormen samen één woningmarkt in de Langstraat.

Stukken

3.

Verkoop percelen Groenewoud Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de percelen kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie G, nummers 121 en 1360 (gedeeltelijk) aan het Groenewoud in Herpt als één geheel te verkopen via openbare inschrijving en de bestemming van deze percelen te gaan wijzigen van sport naar agrarisch. De sirenemast blijft door een recht van opstal eigendom van de gemeente.

Stukken

4.

Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de extra bezuinigingstaakstelling van € 50.000,00 in 2014 op subsidies slechts gedeeltelijk te realiseren. Tot een bedrag van € 12.450,00 worden de bezuinigingen binnen het subsidiebudget gevonden. Voor het restant van de taakstelling wordt bij de eerstvolgende bestuursrapportage dekking gezocht.

Stukken

5.

Aanwijzen stemmentellers verkiezingen Europees Parlement

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om stemmentellers aan te wijzen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 22 mei 2014.

Stukken

6.

Grondprijs vrije kavels Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de grondprijs van de vrije kavels aan de straten Otter en Lieveheersbeestje in Geerpark tijdelijk te verlagen naar € 297,00 per m2 exclusief btw.

Stukken

7.

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de (plaatsvervangende) leden voor het algemeen bestuur van de volgende gemeenschappelijke regelingen aan te wijzen: Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch en Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 6 mei 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 6 mei 2014 vastgesteld.

Stukken

9.

Verloop invoering versoberingsmaatregelen hulp bij het huishouden

Behandelvoorstel

Het college besluit om kennis te nemen van de evaluatie over de gevolgde procedure en de daarmee bereikte resultaten.

Stukken

Uitgelicht