Besluitenlijst 13 oktober 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 oktober 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Inzet buurtsportcoaches 2015 en 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om vanaf het huidige schooljaar 2 fte buurtsportcoaches in te zetten bij Stichting Scala en het aantal buurtsportcoaches bij Stichting de Schroef uit te breiden met 2,3 fte.

Stukken

2.

Optieovereenkomst Hof van Morgen Geerpark in Vlijmen met Janssen de Jong projectontwikkeling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met Janssen de Jong projectontwikkeling een optieovereenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling van alle projectmatige woningen in ‘Hof van Morgen’ in Geerpark.

Stukken

3.

Offerte 2016 O3

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de offerteleidraad 2016 voor het samenwerkingsverband O3 vast te stellen. Aan de partijen die O3 vormen, wordt gevraagd om op basis daarvan een offerte voor de werkzaamheden in het sociaal domein in 2016 uit te brengen.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid A Buijs Heusden EEN over speelvoorzieningen in relatie tot de waterberging Vlijmen Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid A. Buijs (Heusden ÉÉN) over de speelvoorzieningen bij het project waterberging Vlijmen-Noord beantwoord.

Stukken

5.

Deelname aan Nacht van de Nacht 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanlichting van diverse gebouwen en kunstwerken en de openbare verlichting aan de Alcoalaan in Drunen uit te schakelen tijdens de Nacht van de Nacht. De aanlichting van het gemeentehuis in Vlijmen zal vanaf de Nacht van de Nacht permanent worden uitgeschakeld, met uitzondering van het gemeentelogo. Dit levert een bijdrage aan de beoogde energiebesparing in het coalitieprogramma voor 2014 – 2018.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 6 oktober 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 6 oktober 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht