Besluitenlijst 14 april 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 april 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Uitgebreide omgevingsvergunning De Grassen fase 1 vrije kavels

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor De Grassen, fase 1, vrije kavels in Vlijmen. De omgevingsvergunning loopt vooruit op het nieuwe bestemmingsplan voor De Grassen. Hiermee wordt het mogelijk om in de eerste fase maximaal 27 vrije kavels te ontwikkelen. De omgevingsvergunning wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode is het mogelijk om beroep in te dienen.

Stukken

2.

Vrijwillige opname jeugdigen in een gesloten instelling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het college van Tilburg te mandateren voor het indienen van verzoeken bij de rechtbank als er sprake is van een vrijwillige opname van jeugdigen in een gesloten instelling. Volgens de Jeugdwet is dit een verantwoordelijkheid van gemeenten. Doordat alle colleges van de gemeenten in de regio Hart van Brabant het college van Tilburg mandateren wordt de expertise in dit opzicht centraal geborgd.

Stukken

3.

Memo stand van zaken transitie april 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie april 2015’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 april 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 7 april 2015 vastgesteld

Stukken

Uitgelicht