Besluitenlijst 14 augustus 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 augustus 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 7 augustus 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 augustus 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Visie integratie stad-land Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de visie integratie stad-land Steenenburg vast te stellen.
Wethouder Blankers heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de besluitvorming.

Stukken

3.

Aankoop agrarische gronden voor plan Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de aankoop van 5,3 hectare agrarische grond aan de zuidwestkant van het plangebied Steenenburg in de Poort van Heusden. Hierdoor is het mogelijk om de verkaveling aan beide zijden van de laan naar het kasteel meer te spreiden waardoor de intensiteit van de toekomstige bebouwing minder groot zal zijn. Naar verwachting neemt de raad op 18 september aanstaande hierover een besluit.

Stukken

4.

Renovatie buitenzijde kasteel in plangebied Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college wil de buitenzijde van het kasteel in het plangebied Steenenburg (Poort van Heusden) laten renoveren. De raad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. Naar verwachting neemt de raad op 18 september aanstaande hierover een besluit.

Stukken

5.

Advies aan Commissariaat voor de Media over aanwijzing lokale media-instelling voor 2018-2023

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR) en de aanvraag van Omroepstichting Maasstad om in de gemeente Heusden te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de periode 2018-2023. Daarbij stelt het college voor om in een aanvullend advies de voorkeur uit te spreken om de zendvergunning voor de periode 2018-2023 te verlenen aan de HTR. Naar verwachting neemt de raad op 18 september a.s. hierover een besluit.

Stukken

6.

Deelname aan Europees militair erfgoednetwerk EFFORTS

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten deel te nemen aan de European Federation of Fortified Sites (EFFORTS), een internationaal netwerk dat actief is op het vlak van militair erfgoed.

Stukken

Uitgelicht