Besluitenlijst 14 februari 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 februari 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 7 februari 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst college 7 februari 2017 vast.

Stukken

2.

Vergoeding boekwaarde investeringen van Contourdetwern in buurthuizen De Korf en De Haarstek

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een financiële bijdrage van € 29.984 te verlenen aan Contourdetwern als tegemoetkoming in de boekwaarde van investeringen voor de buurthuizen De Korf en De Haarstek.

Stukken

3.

Vaststelling hogere grenswaarde geluid en bestemmingsplan Hoefstraat 4 Herpt

Behandelvoorstel

Het college besloot voor het adres Hoefstraat 4 in Herpt een hogere grenswaarde voor geluid vast te stellen. Daarnaast stelt het college de raad voor om het bestemmingsplan ‘Hoefstraat 4 Herpt’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is opgesteld om er de bouw van drie woningen mogelijk te maken en daarmee ook het herstel van de aanwezige monumenten. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart aanstaande.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over voetgangers- en fietsoversteekplaats Statenlaan Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de veiligheid van de voetgangers- en fietsoversteekplaats aan de Statenlaan in Drunen.

Stukken

5.

Vragen van raadslid R. Heesbeen PvdA over inhuurtarieven personeel

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid R. Heesbeen (PvdA) over de inhuurtarieven van personeel beantwoord met een memo aan de raadsleden en de leden van de informatievergadering Bestuur en Beheer.

Stukken

6.

Straatnaamgeving Geerpark 1C Centrumplan Vlijmen De Grassen Beukstraat Drunen en Jan van Eyckpassage Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten nieuwe straatnamen toe te kennen in de nieuwbouwplannen Geerpark en De Grassen, in de vesting Heusden, de kern Drunen en in het centrum van Vlijmen. Daarnaast is een projectnaam toegekend aan fase 2A van het Geerpark.

7.

KPI-verslag 2016 en voortgangsrapportage verbeterpunten archief 2016-2018

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het verslag van de archiefinspecteur van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena over de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer bij de gemeente Heusden. Verder nam het college kennis van de voortgangsrapportage over de uitvoering van de geplande verbeteringen. Het college informeert de raad met een memo en deze documenten.

Stukken

Uitgelicht