Besluitenlijst 14 januari 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 januari 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Doelgroepenverordening sociale woningbouw

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de “Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden” vast te stellen. Deze verordening beschrijft de doelgroepen voor nieuw te bouwen sociale huur- en koopwoningen en stelt het tijdvak vast voor de instandhouding daarvan voor die doelgroepen. De raad neemt op 18 februari aanstaande een besluit.

Stukken

2.

Mensgerichte maatregelen en beleidsregel op het gebied van verkeersveiligheid 2013_2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de uitgevoerde verkeersveiligheidacties in 2013 en een nieuwe beleidsregel voor subsidiëring van verkeerseducatie en verkeersveiligheid vastgesteld.

Stukken

3.

Juridisch eigendom Kasteellaan 41 Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om niet in te gaan op het verzoek van het schoolbestuur Stichting Willem van Oranje om het juridisch eigendom van een gedeelte van het schoolgebouw aan de Kasteellaan 41 in Oudheusden over te nemen.

Stukken

4.

Woonvisie Heusden 2014_2024 Dromen waarmaken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Woonvisie Heusden 2014-2024 “Dromen waarmaken” vast te stellen. In deze visie zijn de speerpunten van het beleid op het gebied van de volkshuisvesting geschetst voor de periode 2014-2018, met een doorkijk van tien jaar. De woonvisie wordt in 2014 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. De raad neemt op 18 februari aanstaande een besluit.

Stukken

5.

Beleidsregels voor verkiezingsreclame

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Beleidsregels voor verkiezingsreclame’ vast te stellen.

Stukken

6.

Vaststelling bestemmingsplan Vlijmen en Vliedberg Herziening 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Vlijmen en Vliedberg Herziening 2013” vast te stellen. Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het geldende bestemmingsplan. Inhoudelijk gaat het niet om een heel nieuw bestemmingsplan voor Vlijmen. De geldende bestemmingsregelingen zijn merendeels hetzelfde gebleven, maar voor enkele zaken is wijziging noodzakelijk. De raad neemt op 18 februari 2014 een besluit.

Stukken

7.

Vaststelling bestemmingsplan Gasbedrijf Touwslager

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan voor de vestiging van een gasbedrijf aan de Touwslager in Nieuwkuijk gewijzigd vast te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de vaststellingsovereenkomst waarmee de raad op 17 september 2013 heeft ingestemd. De raad neemt op 18 februari aanstaande een besluit.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo van JW Vonk D66 Heusden over onderzoek Kamer van Koophandel naar dienstverlening aan bedrijven

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) beantwoord over het onderzoek dat door de Kamer van Koophandel eind 2012 is uitgevoerd naar de dienstverlening aan bedrijven.

Stukken

9.

Consultatie regioproces bedijkte Maas

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen niet in te stemmen met de dijkverlegging tussen Bokhoven en Hedikhuizen. Daarnaast stelt ze de raad voor wel in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de dijk.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst van 7 januari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 7 januari 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht