Besluitenlijst 14 juli 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 juli 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

BZ Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de geactualiseerde ‘Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015’ vast te stellen.
Met deze regeling wordt het beheer en het toezicht binnen de gemeente op de Basisregistratie Personen geregeld.

Stukken

2.

Gebruik berichtenbox in Mijnoverheid.nl met ingang van 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten met ingang 2016 gebruik te maken van de Berichtenbox in Mijnoverheid.nl voor het digitaal beschikbaar stellen van belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen.

Stukken

3.

Wijzigingen CAR-UWO 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vast te stellen.

Stukken

4.

Gegevens rest- en GFT-afval door nultarief GFT-afval

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de eerste tussentijdse resultaten van de invoering van het nultarief voor GFT-afval. Sinds 1 januari 2015 kunnen inwoners hun GFT-container gratis aanbieden. Over het eerste halfjaar van 2015 is de hoeveelheid GFT-afval hierdoor gestegen met bijna 16 procent ten opzichte van de eerste helft van 2014. De hoeveelheid restafval in de eerste helft van 2015 is met ongeveer 5,5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Stukken

5.

Standplaats Nassaulaan Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tijdelijk afwisselend een standplaats voor de verkoop van snacks en voor de verkoop van vis op het parkeerterrein bij supermarkt Coop aan de Nassaulaan in Oudheusden toe te staan.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 7 juli 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 7 juli 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht