Besluitenlijst 14 september 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 14 september 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Procesafspraken en plan van aanpak vrijwilligersbeheer buurthuizen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de procesafspraken met ContourdeTwern en het gezamenlijke plan van aanpak voor het onderzoek naar vrijwilligersbeheer voor de buurthuizen De Haarstek en De Korf vast te stellen.

Stukken

2.

Openbare besluitenlijst college 8 september 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 8 september 2015 vastgesteld.

Stukken

3.

Begroting 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de begroting 2016 aan te bieden aan de raad. In de begroting staan de plannen voor 2016 tot en met 2019. Het college stelt de raad voor de hiervoor benodigde budgetten voor 2016 beschikbaar te stellen en de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor de burgers in 2016 vast te stellen. In de raadsvergadering van 12 november a.s. wordt hierover een besluit genomen.

Stukken

Uitgelicht