Besluitenlijst 15 februari 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 15 februari 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Archiefverordening gemeente Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de ‘Archiefverordening gemeente Heusden 2016’ vast te stellen. Deze vervangt de bestaande verordening uit 2006; die is verouderd en sluit niet meer aan bij de huidige manier van werken. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 maart aanstaande.

Stukken

2.

Grondtransactie Akkerstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot de aan- en verkoop van gronden aan de Akkerstraat 4, 6/8 (gedeeltelijk) en 10 in het centrum van Vlijmen. De gemeente kan door de aankoop van het perceel Akkerstraat 10 een betere ontsluiting realiseren en de betrokken eigenaar/initiatiefnemer kan met de aankoop van de percelen Akkerstraat 4 en deels 6/8 een betere herontwikkeling realiseren. Beide initiatieven leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het centrum van Vlijmen.

Stukken

3.

Verkoopovereenkomst Janssen de Jong blok 6 Hof van Morgen Geerpark Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 2 kavels voor een twee-onder-een-kap woning in de deelfase ‘Hof van Morgen’ in Geerpark te verkopen aan Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.

Stukken

4.

Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan Donkhof Haarsteeg

Stukken

5.

Organisatie en stembureauleden referendum 6 april 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de stembureauleden aan te wijzen voor het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 1 februari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 februari 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht