Besluitenlijst 15 juli 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 juli 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Grondtransactie nabij De Bosschen in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een perceel grond aan De Bosschen in Drunen te kopen. Door deze aankoop kan de verbindingsweg tussen de laatst aangelegde rotonde op het “Ei van Drunen” en de Christiaan Huygensweg op bedrijvenpark Groenwoud II in Drunen worden gerealiseerd. Dit kan zodra de bestemmingswijziging daarvoor van kracht is.

Stukken

2.

Pilot gegevensverstrekking nieuwe inwoners aan de wijkagent

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om te starten met een pilot voor huisbezoeken aan nieuwe inwoners. Doel van de huisbezoeken is informatieverstrekking en kennismaking. Wijkagenten zullen de huisbezoeken namens gemeente en politie gaan afleggen nadat hierover vooraf met de betrokken inwoners is gecommuniceerd.

Stukken

3.

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Heusden vast te stellen. De raad neemt naar verwachting op 23 september aanstaande hierover een besluit

Stukken

4.

Ontwerpomgevingsvergunning Wolput 107 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw achter Wolput 107 in Vlijmen. Met deze vergunning kan de aanvrager afwijken van het bestemmingsplan. Het voornemen tot verlening van deze vergunning wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd vanaf 24 juli 2014. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

5.

Subsidie gemeentelijk monument Hoogstraat 6 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een voorlopige bijdrage van € 4.537,80 toe te kennen voor de restauratiewerkzaamheden aan het gemeentelijk monument aan de Hoogstraat 6 in Heusden.
De aangevraagde subsidie wordt definitief toegekend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Stukken

6.

Grondverkoop nabij De Bosschen in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om twee percelen grond aan De Bosschen in Drunen te verkopen. Deze verkoop is onderdeel van een in 2011 gesloten overeenkomst over grondtransacties die nodig waren voor de aanleg van de infrastructuur nabij het “Ei van Drunen” met dien verstande dat artikel 16 gewijzigd is.

Stukken

7.

Zonnepanelen voor de scouting in Drunen en Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, in het kader van de actie “Heusden zoekt de Zon op” van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden, zes zonnepanelen te schenken aan de scoutinggroepen in Drunen en Nieuwkuijk.

Stukken

8.

Beslissing op bezwaarschrift last onder bestuursdwang Wijksestraat 3 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen de last onder bestuursdwang tot het slopen van het bouwwerk aan de Wijksestraat 3 in Heusden ongegrond te verklaren. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt, blijft daardoor in stand.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst college 8 juli 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 8 juli 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht