Besluitenlijst 15 maart 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 maart 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Besteding budget lokale initiatieven JB500 Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de subsidievoorwaarden voor lokale initiatieven rond de herdenking van de 500e sterfdag van Jheronymus Bosch vast te stellen. Wethouder Van Engeland is gemandateerd om namens het college een besluit te nemen over de aanvragen die worden ingediend.

Stukken

2.

Erfpacht bedrijfsgrond Dillenburg Garagebedrijf Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een erfpachtovereenkomst aan te gaan met Garagebedrijf Drunen over een perceel bedrijfsgrond op de locatie Dillenburg in Drunen ter grootte van 1198 m2.

Stukken

3.

Verkoop bedrijfskavel Dillenburg aan Dierenkliniek Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om op de locatie Dillenburg in Drunen een perceel bedrijfsgrond ter grootte van 553 m2 te verkopen aan Dierenkliniek Drunen.

Stukken

4.

Vaststellen straatnamen Dillenburg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten straatnamen toe te kennen in het plan Dillenburg in Drunen.

Stukken

5.

Hogerop door schaalverdieping

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de rapportage ‘Hogerop door schaalverdieping’ voor instemming aan de raad voor te leggen. Verder stelt het college de raad voor om te starten met de nieuwe cultuurnota volgens de uitgangspunten van schaalverdieping, over te gaan tot externe procesbegeleiding voor alle ‘spelers’ om het traject in de beginfase te begeleiden en voor schaalverdiepingstrajecten een communicatiestrategie/communicatieplan op te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 maart aanstaande.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan Het Hoog II 2e partiele herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Het Hoog II, 2e partiële herziening’. Het plan ligt vanaf 24 maart 2016 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

Uitgelicht