Besluitenlijst 15 mei 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 mei 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 8 mei 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 8 mei 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 11 en 18 mei

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 11 en 18 mei 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Eigendomsoverdracht van schoolgebouwen en een speelveld

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de eigendom van 5 basisschoolgebouwen (in Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen) over te dragen aan de schoolbesturen. Voor de realisering van een speelveld draagt het schoolbestuur van De Wegwijzer in Drunen een gedeelte van het schoolperceel in eigendom over aan de gemeente.

Stukken

4.

Toekenning subsidie gemeentelijk monument Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om op grond van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten een subsidie van € 1.279,-- toe te kennen voor herstelwerkzaamheden aan het kruisbeeld dat staat voor het pand Wolput 14 in Vlijmen.

Stukken

5.

Beslissing op bezwaar planschade Willy vd Berkstraat 16 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, naar aanleiding van een bezwaarschrift¸ de eigenaren van het pand Willy van den Berkstraat 16 in Haarsteeg een planschadevergoeding van 8.900 euro toe te kennen. Daarmee wordt van het oorspronkelijke bedrag van 8.600 euro afgeweken.

Stukken

6.

Bezwaarschrift planschade Acaciastraat 12 in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een eerder toegekende planschadevergoeding aan de eigenaren van het pand Acaciastraat 12 in Nieuwkuijk ongegrond te verklaren.

Stukken

7.

Werkwijze rondom jeugdgroepen

Behandelvoorstel

Het college heeft de nieuwe werkwijze rondom de aanpak van jeugdgroepen vastgesteld. In de nieuwe werkwijze wordt zo veel mogelijk gewerkt vanuit de landelijke handreiking aanpak jeugdgroepen.

Stukken

8.

Wijzigingen CAR-UWO

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel over te nemen.

Stukken

Uitgelicht