Besluitenlijst 15 mei 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 mei 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 8 mei 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 8 mei 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarstukken 2017, geactualiseerde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 van Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van Baanbrekers en in te stemmen met de geactualiseerde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van Baanbrekers. Het college stelt verder voor om over de ontwerpbegroting 2019 een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze richt zich op te stellen randvoorwaarden aan de reservevorming en een gewijzigde financiering van Baanbrekers. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 28 juni aanstaande.

Stukken

3.

Jaarverslag kinderopvang 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag ‘Toezichtinformatie Kinderopvang Heusden in 2017’ vastgesteld. Hierin staan gegevens over de registratie van, het toezicht houden op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangaccommodaties, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen. Het verslag wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs en is ter kennisname aangeboden aan de raadsleden.

Stukken

4.

Beslissing op bezwaren tegen besluit verkeersmaatregelen Hoge Maasdijk, Hedikhuizen

Behandelvoorstel

Het college handhaaft het verkeersbesluit om op de Hoge Maasdijk in Hedikhuizen een geslotenverklaring voor voertuigen breder zijn dan 2,20 meter in te stellen. Naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift is het verkeersbesluit voorzien van een nadere motivering.

Stukken

Uitgelicht