Besluitenlijst 16 april 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 april 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

herplaatsing satellieten raadhuisplein Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de zogenoemde satellieten die onderdeel uitmaakten van het kunstwerk van Loek Grootjans op het Raadhuisplein in Drunen te herplaatsen in het gebied dat begrensd wordt tussen het Raadhuisplein en het terrein voor de Voorste Venne.

Stukken

2.

Samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen De Meierij

Behandelvoorstel

Het college heeft in zijn vergadering van 16 april 2013 besloten een samenwerkingsverband aan te gaan met de gemeenten in de werkeenheid De Meierij. Doel van de samenwerking is om besparingen te realiseren in de afvalwaterketen. De samenwerkingovereenkomst wordt op 18 april 2013 ondertekend.

Stukken

3.

afronding project elke jongere telt

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het project “Elke jongere telt”. Dit project is uitgevoerd samen met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand en heeft van de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar in beeld gebracht of zij werken, een opleiding volgen of een uitkering hebben. Daarnaast is aan jongeren advies gegeven en zijn er trainingen verzorgd.

Stukken

4.

Opzet wijkgesprek 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in de periode van 13 mei tot en met 12 juni 2013 in alle kernen en wijken in de gemeente het wijkgesprek te organiseren. Binnenkort ontvangen inwoners een ansichtkaart in de bus waarmee zij uitgenodigd worden voor het wijkgesprek. Tijdens het wijkgesprek wordt gepraat over het leven in de wijk en worden door inwoners ingezonden wijktips in stemming gebracht.

Stukken

5.

Representatierooster college week 16 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 12 tot en met 21 april 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

6.

raam en productovereenkomst volwasseneneducatie 2013 Koning Willem 1 College

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raam- en productovereenkomst Educatie 2013 met het ROC Koning Willem 1 College aan te gaan. In deze overeenkomst staan afspraken over het volwassenenonderwijs, waarvoor de gemeente geld krijgt van het rijk. De afspraken betreffen vooral op het aanbod van opleidingen Nederlands voor niet inburgeringsplichtigen.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst 9 april 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 9 april 2013 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht