Besluitenlijst 16 augustus 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 augustus 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vervolg herinrichting backoffice gemeentehuis Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid in het inkoopbeleid om daarvan af te wijken voor het herinrichten van de backoffice in het gemeentehuis in Drunen. Voor de uitvoering zal aan de voorgestelde bedrijven opdracht worden gegeven.

Stukken

2.

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Kasteeldreef 46 Drunen en hogere waarden geluid

Behandelvoorstel

Het college besloot voor de locatie Kasteeldreef 46 in Drunen hogere geluidswaarden vast te stellen en de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Kasteeldreef 46, Drunen’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt op deze locatie naast kleinschalige bedrijven maximaal drie woningen mogelijk of een combinatie daarvan. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 27 september aanstaande.

Stukken

3.

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oude Haven Haarsteeg en hogere waarden geluid

Behandelvoorstel

Het college besloot voor de locatie Oude Haven, tussen de huisnummers 19 en 31, in Haarsteeg hogere geluidswaarden vast te stellen en de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Oude Haven, Haarsteeg’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal één woning mogelijk. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 27 september aanstaande.

Stukken

4.

Aanvraag wijzigen gebruik De Hoeven 60C Haarsteeg voor bakkerij

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vergunning te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van een bedrijfsruimte voor een bakkerij aan De Hoeven 60C in Haarsteeg. Het pand is al sinds enige tijd in gebruik als bakkerij. Er zal geen detailhandel plaatsvinden. De vergunning wordt nog gepubliceerd in De Scherper.

Stukken

5.

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat Drunen en hogere waarde geluid

Behandelvoorstel

Het college besloot voor de locatie hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat in Drunen hogere geluidswaarden vast te stellen en de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat, Drunen’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal één woning mogelijk. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 27 september aanstaande.

Stukken

6.

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied 3de herziening

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 3de herziening’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke en beperkte herziening van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Voor enkele locaties vinden wijzigingen plaats. Daarnaast zijn de regels van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant verwerkt. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 27 september aanstaande.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid H Vonk D66 over rotonde Nieuwkuijk GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid de heer H. Vonk (D66), over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en de mogelijkheid van een zogenoemde ‘hondenbotrotonde’ bij Nieuwkuijk beantwoord.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F van der Lee Heusden Transparant over verkeersdruk Drunen West GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over
de verkeersdruk bij Drunen west als gevolg van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) beantwoord.

Stukken

9.

Beantwoording vragen statenfractie 50PLUS Brabant over Wmo-bestedingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het informatieverzoek van de statenfractie 50PLUS Brabant over Wmo-bestedingen te beantwoorden.

Stukken

10.

Verlenen opdracht definitief ontwerp kunstwerk van de heer J Kormeling voor de Halvezolenlijn locatie Zeedijk

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het definitieve ontwerp van de heer J. Körmeling voor een kunstwerk aan de Halvezolenlijn op de locatie Zeedijk. Het college gaat met hem een overeenkomst aan over het maken van dit kunstwerk.

Stukken

11.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J Meesters DMP over procedurewijziging GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid J. Meesters (DMP Heusden) over de procedurewijziging Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

12.

Bijdrage aan hockeyvereniging VMHC voor LED-verlichting

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een bijdrage te verlenen aan hockeyvereniging VMHC voor de realisatie van LED-verlichting bij een van de hockeyvelden. Nog dit jaar wordt de bestaande verlichting daar vervangen door LED-verlichting.

Stukken

13.

Memo aan raadsleden over stand van zaken transitie sociaal domein september 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein september 2016’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

14.

Realisatie verlengde Christiaan Huygensweg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de werkzaamheden voor de realisatie van de verlengde Christiaan Huygensweg te gunnen aan de laagste inschrijver: Heijmans wegenbouw B.V. uit Eindhoven. Met de realisatie ontstaat een directe verbinding tussen bedrijventerrein Groenewoud en het Ei van Drunen. Hiermee verbetert de doorstroming op de Spoorlaan onder ander ter hoogte van de Simon Stevinweg.

Stukken

15.

Openbare besluitenlijst college 26 juli 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 26 juli 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht