Besluitenlijst 16 juni 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 juni 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Verkoop strook grond naast Torenstraat 73 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Drunen, sectie L, nummer 4778, ter grootte van circa 62 vierkante meter te verkopen aan de eigenaren van het naastgelegen perceel aan de Torenstraat 73 in Drunen.

Stukken

2.

Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning hondenfokkerij Kerkstraat 52 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het gebruik van een hondenfokkerij op het perceel Kerkstraat 52 in Elshout gegrond te verklaren voor zover het de onvoldoende motivering betreft. Het weigeringbesluit blijft met aanvulling van de motivering gehandhaafd.

Stukken

3.

Uitspraak Raad van State planschadezaak Schoolstraat 4a in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de uitspraak van de Raad van State van 8 april 2015 over de toewijzing van een planschadetegemoetkoming voor het perceel Schoolstraat 4a in Drunen voor kennisgeving aan te nemen. De Raad van State verklaarde het beroep, voor zover gericht tegen het meest recente toewijzingsbesluit, ongegrond. De tegemoetkoming in planschade is met deze uitspraak van de Raad van State definitief geworden.

Stukken

4.

Reactie aan Gedeputeerde Staten over VeerKrachtig Bestuur

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een antwoordbrief aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie te sturen, als reactie op het verzoek van 25 maart 2014 aan alle gemeenten in Noord-Brabant om te komen tot een visie op de bestuurlijke toekomst. De brief is ook ter kennisname aangeboden aan de raad en de colleges van de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk.

Stukken

5.

Studiereis sociaal domein in Denemarken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om deel te nemen aan een studiereis naar Denemarken. Deze studiereis richt zich op het functioneren van het sociaal domein in Denemarken. Daar vond al eerder een ontwikkeling plaats zoals die zich nu in Nederland voltrekt.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 9 juni 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 9 juni 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht