Besluitenlijst 16 oktober 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 oktober 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 9 oktober 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 9 oktober 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Beantwoording technische vragen raadsfracties bij de begroting 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de begroting 2019. De begroting 2019 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018.

Stukken

3.

HR21 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Heusden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de nieuwe ‘HR 21 Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Heusden 2018’ vastgesteld.

Stukken

4.

Wijziging Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de ‘Regeling Individueel Keuzebudget (IKB) gemeente Heusden’ te wijzigen. De wijziging maakt het voor medewerkers mogelijk om tegen gunstige voorwaarden budget te uitruilen voor de aanschaf van een elektrische fiets.

Stukken

5.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over herinrichting binnenterrein De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F.A. van der Lee (Heusden Transparant), over de financiering van de herinrichting van het binnenterrein van De Voorste Venne in Drunen, beantwoord.

Stukken

Uitgelicht