Besluitenlijst 16 september 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 september 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst 9 september 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 9 september 2014 vastgesteld.

Stukken

2.

Begroting 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de begroting 2015 aan te bieden aan de raad. In de begroting staan de plannen voor 2015 tot en met 2018. Het college stelt de raad voor om de hiervoor benodigde budgetten voor 2015 beschikbaar te stellen en om de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor de burgers in 2015 vast te stellen. In de raadsvergadering van 13 november 2014 wordt hierover een besluit genomen.

Stukken

Uitgelicht