Besluitenlijst 17 april 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 april 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 10 april 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 10 april 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Verkoop bedrijfskavel Metal Valley aan E.H.M. Beheer B.V.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een verkoopovereenkomst aan te gaan met E.H.M. Beheer B.V. voor een perceel bedrijfsgrond op Metal Valley in Drunen ter grootte van 5.764 vierkante meter. Het bedrijf gaat een bedrijfsverzamelgebouw neerzetten voor de kleinere ondernemers uit de omgeving.

Stukken

3.

Optie bedrijfsgrond Metal Valley voor VOF WoDo

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een optieovereenkomst aan te gaan, voor een periode van zes maanden, met VOF WoDo voor een perceel bedrijfsgrond op Metal Valley in Drunen ter grootte van 3.433 vierkante meter. WoDo wil een bedrijfsverzamelgebouw bouwen op het perceel aan de Lipstraat voor onder andere ZZP’ers uit de omgeving van Drunen.

Stukken

4.

Terugkeer kermis op het Plein in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Plein en de Akkerstraat in Vlijmen als kermisterrein aan te wijzen. Dit is opgenomen in de ‘Regeling voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen van de gemeente Heusden 2018’ die het college heeft vastgesteld.

Stukken

5.

Branches en toewijzingscriteria voor de weekmarkt Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor de weekmarkt in Vlijmen een lijst met toegestane branches en bijbehorende toewijzingscriteria vast te stellen.

Stukken

6.

Lokale inzet GGD 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft het afsprakendocument met de GGD Hart voor Brabant voor 2018 vastgesteld. Hierin staan de activiteiten die de GGD in onze gemeente uitvoert.

Stukken

7.

Bruikleenovereenkomst met Vivent voor consultatiebureau Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college gaat een bruikleenovereenkomst met Vivent aan voor een tijdelijke voortzetting van de huisvesting van het consultatiebureau aan de Achterstraat 37b in Vlijmen.

Stukken

8.

Vragen artikel 43 Rvo van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over EMTÉ’s Vlijmen en Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de EMTÉ’s in Vlijmen en Drunen.

Stukken

Uitgelicht