Besluitenlijst 17 januari 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 januari 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 10 januari 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 10 januari 2017 vast.

Stukken

2.

Ontwerpbestemmingsplan Victoria Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college besloot in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ’Victoria, Haarsteeg’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van maximaal 161 woningen en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water mogelijk te maken op de locatie Victoria in Haarsteeg. Het plan ligt vanaf 2 februari aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

3.

Start Parkmanagement Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een convenant aan te gaan voor de herstructurering van bedrijventerrein Metal Valley en deel te nemen aan de Vereniging voor Parkmanagement Metal Valley. Daarmee wordt de invoering van parkmanagement en de beveiliging van het bedrijventerrein in Drunen mogelijk gemaakt.

Stukken

4.

Verplaatsen kunstwerk de Leesttafel van Tine van de Weyer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het kunstwerk ‘de leesttafel’ van Tine van de Weyer te gaan verplaatsen van de Prins Hendrikstraat naar de kruising Bosscheweg - Lipsstraat in Drunen. Hiervoor is nog wel een omgevingsvergunning nodig.

Stukken

5.

Aanwijzing de heer A. Lommers als toezichthouder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de heer A. Lommers aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de APV.

Stukken

Uitgelicht