Besluitenlijst 17 juni 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 juni 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Gewijzigde begroting 2014 en vierde bestuursrapportage 2013 van Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2014 en de vierde bestuursrapportage 2013 van Baanbrekers.

Stukken

2.

Beheer en onderhoud recreatieve routes

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het beheer en onderhoud van de recreatieve routes onder te brengen bij het Routebureau Brabant. De voorzitter van het portefeuillehouderoverleg EZ&RT (Economische Zaken, Recreatie Toerisme) van de regio Hart van Brabant wordt gemachtigd om namens de regiogemeenten hiervoor de overeenkomst te ondertekenen.

Stukken

3.

Projecten zwemvaardigheid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ABC zwemdiplomabezit van kinderen jaarlijks door het Sportbedrijf te laten inventariseren in samenwerking met de basisscholen in de gemeente. Ook wil het college dat jaarlijks de zwemvaardigheid van kinderen uit groep zeven getoetst wordt. Bedoeling hiervan is de zwemvaardigheid van de Heusdense jeugd te vergroten en daarmee de kans op verdrinkingsincidenten te verkleinen.

Stukken

4.

Liquidatie GR Welstandszorg Noord-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om kennis te nemen van de definitieve beëindiging van de gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant). De gemeente Heusden ontvangt hierdoor nog een bedrag van € 1.260,02.

Stukken

5.

Vervolg ontwikkeling De Putter in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Merwestreek Groep B.V. over de verkoop van de ontwikkellocatie De Putter in Vlijmen. Dit betreft de voormalige gemeentewerf van Vlijmen en het omliggende groen. Merwestreek wil hier 37 vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen bouwen. Met inbreng van de omwonenden is een hoofdstructuur voor dit gebied gemaakt die in de overeenkomst wordt vastgelegd. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Stukken

6.

Samenwerkingsovereenkomst Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om deel te nemen aan het netwerk Vitaal Leisure Landschap in de Regio Hart van Brabant. Wethouder J. van Aart zal de overeenkomst op 19 juni 2014, namens de gemeente, ondertekenen.

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan Vaartweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Vaartweg”. Hiermee wordt aan de agrarische gronden tussen de Vaartweg en de Meerdijk in Nieuwkuijk weer een agrarische bestemming gegeven. Deze bestemming was in het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied” onbedoeld omgezet naar “Natuur”. Het plan ligt vanaf 19 juni 2014 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 10 juni 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 10 juni 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht