Besluitenlijst 17 maart 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 maart 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Aanbesteding accountantscontrole 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 31 maart aanstaande.

Stukken

2.

Subsidieverzoek Stichting Vluchtelingenwerk Heusden vanwege verhoogde taakstelling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot een aanvulling op de subsidie van Stichting Vluchtelingenwerk over de jaren 2014 tot en met 2015. De reden hiervoor is dat er meer vluchtelingen in de gemeente worden gehuisvest.

Stukken

3.

Zienswijze Beleidskader 2016 en 3e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen onder enkele voorwaarden in te stemmen met het ‘Beleidskader 2016’ en de ‘3e wijziging van de Programmabegroting 2015’ van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 31 maart aanstaande.

Stukken

4.

Sponsor- en subsidieverzoeken Athena-onderwijs en Pro Podium

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan Athena-onderwijs Drunen, voor een reis van groep 8 naar het wereldkampioenschap van de First Lego League in Johannesburg, een financiële bijdrage van € 500,- te verlenen. Het subsidieverzoek van Pro Podium voor het schrijven van de opera ‘Vlijmscherp’ heeft het college afgewezen. Voor de uitvoering van de opera ‘Vlijmscherp’ in de Vliedberg doet het college een toezegging om in 2016 een projectsubsidie van € 5.000 te verlenen zodra duidelijkheid bestaat over het doorgaan van de opera.

Stukken

5.

Openluchtzwembad Het Run – seizoen 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten te kiezen voor het exploitatie-aanbod van Stichting N-Joy voor zwembad Het Run in Drunen. De plannen worden nu samen verder uitgewerkt om op korte termijn te komen tot een erfpachtovereenkomst voor het jaar 2015.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 10 maart 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 10 maart 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht