Besluitenlijst 17 mei 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 mei 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 10 mei 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 10 mei 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Uitvoeringskrediet maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project ‘Maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord’. De werkzaamheden bestaan uit grondwerk, het plaatsen van beschoeiingen, rioleringswerk, straatwerk, bruggen en keermuren. De werkzaamheden starten naar verwachting in juni en moeten voor het einde van dit jaar klaar zijn. De netto investering voor de gemeente bedraagt naar verwachting circa € 1.250.000.

Stukken

3.

Uitspraak rechtbank in beroep over afwijzing verzoek tot handhaving Middelweg 22 in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank over de afwijzing van het verzoek tot handhaving van de eigenaar van het perceel aan de Middelweg 22 in Nieuwkuijk. De Rechtbank Oost-Brabant verklaarde het beroep deels gegrond en vernietigde het besluit van het college. Het college zal nu binnen de gestelde termijn van dertien weken een nieuw besluit nemen. Daarnaast heeft het college besloten om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank.

Stukken

4.

Procesbesluit voor voeren verweer tegen dagvaarding tank servicestation Spoorlaan 2 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om verweer te voeren tegen een dagvaarding van de eigenaren van het tank/ servicestation aan de Spoorlaan in Drunen. Zij vorderen schadevergoeding van de gemeente omdat deze destijds het tankstation naar de huidige locatie heeft laten verplaatsen en nu de afrit van de A59 is afgesloten.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rembrandtlaan, Oudheusden’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om op een voormalige schoollocatie aan de Rembrandtlaan in Oudheusden maximaal 20 woningen mogelijk te maken. Het plan ligt vanaf 26 mei aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan Hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in de stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat, Drunen’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om op de hoek van de Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat in Drunen de bouw van één woning mogelijk te maken. Het plan ligt vanaf 26 mei aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

7.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een hogere geluidswaarde voor industrie te willen vaststellen voor een beoogde woningbouwlocatie (één woning) op de hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat in Drunen. De hogere geluidsbelasting is bedoeld om de bedrijven op het industrieterrein Groenewoud niet te beperken in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 26 mei aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

8.

Ontwerpbestemmingsplan Oude Haven Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om hogere geluidswaarden te willen vaststellen voor een beoogde woningbouwlocatie (één woning) aan de Oude Haven in Haarsteeg. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de Oude Haven. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 26 mei aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

9.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Oude Haven Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om hogere geluidswaarden te willen vaststellen voor een beoogde woningbouwlocatie (één woning) aan de Oude Haven in Haarsteeg. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de Oude Haven. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 26 mei aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Kasteeldreef 46 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kasteeldreef 46, Drunen’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om kleinschalige bedrijven en/of maximaal drie woningen aan de Kasteeldreef 46 in Drunen mogelijk te maken. Het plan ligt vanaf 26 mei aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

11.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Kasteeldreef 46 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om hogere geluidswaarden te willen vaststellen voor beoogde woningbouw/kleinschalige bedrijfslocatie (maximaal drie woningen) aan de Kasteeldreef 46 in Drunen. Het gaat enerzijds om een hogere geluidsbelasting door het wegverkeer op de Kasteeldreef. Anderzijds gaat het om een hogere geluidswaarde om de bedrijven op het industrieterrein Groenewoud niet te beperken in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 26 mei gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

Uitgelicht