Besluitenlijst 17 oktober 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 oktober 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 10 oktober 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 10 oktober 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Beantwoording technische vragen begroting 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de begroting 2018. Deze antwoorden worden aan de raadsleden toegestuurd. De begroting 2018 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017.

Stukken

3.

Regionale werkgeversdienstverlening

Behandelvoorstel

Het college stemt in met de implementatie van een regionale werkgeversdienstverlening voor Midden-Brabant die uiterlijk per 1 maart 2018 in werking treedt.

Stukken

4.

Subsidieverzoek Collectief Ouderen Vervoer Heusden

Behandelvoorstel

Het college verleent aan Collectief Ouderen Vervoer Heusden een garantiesubsidie voor de exploitatietekorten in 2018 en 2019 van een collectieve vervoersvoorziening voor senioren en mensen met een beperking.

Stukken

5.

Resultaten inwonerspanel dienstverlening 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek dat onder het inwonerspanel heeft plaatsgevonden over de dienstverlening van de gemeente Heusden. Negen van de tien panelleden zijn tevreden over de dienstverlening van het klantencontactcentrum. De resultaten van het onderzoek geven aanknopingspunten om de dienstverlening verder te verbeteren.

Stukken

6.

Vragen art. 61 Rvo van raadslid M. van Esch (DMP Heusden) over Langstraatgemeenten

Behandelvoorstel

Het college beantwoordde de vragen van raadslid M. van Esch (DMP Heusden) over de Langstraatgemeenten.

Stukken

7.

Vragen art. 61 Rvo van raadslid M. van Esch (DMP Heusden) over plaatsen ANPR-camera's

Behandelvoorstel

Het college beantwoordde de vragen van raadslid M. van Esch (DMP Heusden) over het plaatsen van ANPR-camera’s in de gemeente.

Stukken

8.

Omgevingsvergunning voor bouwen woonhuis Hendrik de Jonghstraat 15 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis aan de Hendrik de Jonghstraat 15 (kavel 1b) in Haarsteeg. Daarbij week het college af van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Stukken

9.

Toekennen planschade Jeroen Boschlaan 2 Drunen

Behandelvoorstel

Het college besloot om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen aan de eigenaren van Jeroen Boschlaan 2 in Drunen. De planschade gaat over het vastgestelde bestemmingsplan ‘Frans Halslaan, Drunen’. Het besluit komt overeen met het advies van de onafhankelijke adviseur.

Stukken

10.

Toekennen planschade Jeroen Boschlaan 4 Drunen

Behandelvoorstel

Het college besloot om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen aan de eigenaresse van Jeroen Boschlaan 4 in Drunen. De planschade gaat over het vastgestelde bestemmingsplan ‘Frans Halslaan, Drunen’. Het besluit komt overeen met het advies van de onafhankelijke adviseur.

Stukken

11.

Toekennen planschade Jeroen Boschlaan 6 Drunen

Behandelvoorstel

Het college besloot om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen aan de eigenaren van Jeroen Boschlaan 6 in Drunen. De planschade gaat over het vastgestelde bestemmingsplan ‘Frans Halslaan, Drunen’. Het besluit komt overeen met het advies van de onafhankelijke adviseur.

Stukken

12.

Verzoek Stichting N-Joy om structurele financiële bijdrage in exploitatie van openluchtzwembad Het Run in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft het verzoek afgewezen van Stichting N-Joy om een structurele financiële bijdrage voor openluchtzwembad Het Run. Het college stuurt een memo naar de raad waarin dit besluit wordt toegelicht. Verder vraagt het college daarin de raad om een richtinggevende uitspraak over de toekomst van Het Run en om hierover op korte termijn te spreken in een extra informatievergadering.

Stukken

Uitgelicht