Besluitenlijst 18 augustus 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 augustus 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Sloop Mgr van Kesselstraat 1 en 3 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de panden Mgr. van Kesselstraat 1 en 3 in Vlijmen te slopen en er parkeerplaatsen aan te leggen. Dit gebeurt vanwege de komende ontwikkeling van het centrumgebied.

Stukken

2.

Gevolgen Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de belangrijkste veranderingen per 1 juli 2015 door de komst van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze is opgenomen in de Woningwet 2015 en verstevigt de positie van de gemeenten ten opzichte van woningcorporaties. Daarnaast treft het college voorbereidingen voor de met Woonveste te maken prestatieafspraken.

Stukken

3.

Vragen artikel 61 Rvo H vd Dungen Heusden1 over parkeerterrein Oliemaat en Heistraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van het raadslid H. van den Dungen (Heusden ÉÉN) over het parkeerterrein Oliemaat en de Heistraat in Vlijmen beantwoord.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 11 augustus 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 augustus 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht