Besluitenlijst 18 februari 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 februari 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Budgethoudersregeling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een nieuwe regeling budgethouderschap vast te stellen.

Stukken

2.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid P. Verboven GroenLinks over uitvoering Weimarfonds

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid P.Verboven (GroenLinks) over de uitvoering van het Weimarlegaat en Weimarfonds beantwoord.

Stukken

3.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid H. Vonk D66 Heusden over verkeerssituatie in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid H. Vonk (D66 Heusden) over de verkeerssituatie in Vlijmen-oost, Vlijmen centrumplan, De Grassen en Geerpark beantwoord.

Stukken

4.

Bestuursopdracht Transitie Sociaal Domein Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de bestuursopdracht “Transitie Sociaal Domein Heusden” vast te stellen. Met deze bestuursopdracht geeft het college richting en sturing aan de gewenste transformatie in het sociaal domein. Er moet een uitvoeringsorganisatie worden ontwikkeld, waarmee de zorgvragen van inwoners vanaf 1 januari 2015 door de gemeente kunnen worden behandeld.

Stukken

5.

Besluitenlijst van 11 februari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 februari 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht