Besluitenlijst 18 juni 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 juni 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Formaliseren overleg Passend onderwijs

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de deelname aan de subregionale overleggen met de samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs, als voorloper van het Op Overeenstemming Gericht Overleg. Dit overleg is vereist in de ontwikkeling van Passend onderwijs dat met ingang van augustus 2014 wordt ingevoerd.

Stukken

2.

Verzoek ontheffing koopovereenkomst De Grutter 5 Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om VDH Vlijmen Holding B.V. ontheffing te verlenen van de verplichting tot zelfgebruik van de bedrijfsruimte en het perceel aan de Grutter 5 in Nieuwkuijk vanwege de verhuur aan JVR Products V.O.F.

Stukken

3.

Jeugdagenda 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de jeugdagenda “Van Wieg naar Werk” 2013. De jeugdagenda bevat de stand van zaken van de uitvoering van het jeugdbeleid in de gemeente Heusden en geeft een doorkijk naar de plannen voor 2013 en verder. Het college heeft verder besloten de jeugdagenda ter kennisname toe te sturen aan de raadsleden.

Stukken

4.

Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft namens de raad besloten in te stemmen met de programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De inwonersbijdrage voor Heusden bedraagt in 2014 totaal € 1.977.276. De programmabegroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio tijdens de vergadering van 26 juni 2013.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst 11 juni 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 11 juni 2013 vastgesteld.

Stukken

6.

Representatierooster college week 25

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 14 tot en met 23 juni 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

7.

Vragen art 61 Rvo raadslid Van der Lee Heusden Transparant over de geluidschermen A59

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Van der Lee (Heusden Transparant) over de geluidschermen A59.

Stukken

8.

Huurcontract Swimkids voor gebruik Die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met Swimkids een huurovereenkomst aan te gaan voor het gebruik van zwembad Die Heygrave in Vlijmen. Swimkids is een zwemlesaanbieder in het hogere marktsegment. De huurovereenkomst geldt voor een jaar. Daarna wordt besloten over mogelijke verlenging.

Stukken

9.

Beantwoording technische vragen over jaarrekening en voorjaarsnota

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de jaarrekening 2012 en de voorjaarsnota 2013. Deze antwoorden worden aan de raad toegestuurd. De jaarrekening en de voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 25 juni a.s.

Stukken

Uitgelicht