Besluitenlijst 19 april 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 april 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid H. Vonk (D66 Heusden) over de GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. Vonk (D66 Heusden) over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

2.

Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 met meerjarenramingen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 en de daarbij horende meerjarenramingen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De zienswijze komt er globaal op neer dat niet alle financiële gevolgen goed zijn verwerkt in de voorliggende ontwerpbegrotingen en meerjarenramingen waardoor mogelijk niet alle risico’s voldoende inzichtelijk zijn gemaakt. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 17 mei aanstaande.

Stukken

3.

Wijkatlas 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een nieuwe wijkatlas te maken en hiervoor een bewonersenquête te laten uitvoeren. De gemeente wil zo de tevredenheid onder inwoners blijven monitoren op het gebied van wonen, werk en inkomen, vrije tijd en betrokkenheid, leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en gezondheid. In mei van dit jaar wordt de enquête onder ruim 6.000 inwoners uitgezet.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 RvO van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over grondverkoop in de plangebieden Donkhof in Haarsteeg en De Grassen in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid mevrouw L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de grondverkopen in de plangebieden Donkhof in Haarsteeg en De Grassen in Vlijmen.

Stukken

5.

Verkoop Wijksestraat 3 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het perceel aan de Wijksestraat 3 in Heusden te verkopen aan ontwikkelaar/bouwer Hoefnagel uit Sprang-Capelle. Deze gaat hier 1 of 2 woningen bouwen.

Stukken

6.

Resultaat onderzoek naar betaaldiscipline gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het feit dat de betaaldiscipline van de gemeente in orde is.
Gemiddeld betaalde onze gemeente haar facturen in 2015 binnen 16 dagen na de dag van ontvangst, waarbij de wettelijke betaaltermijn 30 dagen bedraagt. In ruim 92 procent werd de gestelde betaaltermijn van 30 dagen behaald. Niet correcte facturen, waarbij het wachten dan is op de creditnota, of een verschil van mening over de geleverde dienst, zijn de voornaamste redenen om facturen niet binnen 30 dagen te betalen. De gegevens maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college 12 april 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 12 april 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht