Besluitenlijst 19 augustus 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 augustus 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Continuering sokkelproject

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het sokkelproject in Heusden-vesting in 2015 te continueren met de intentie dit ook de komende jaren voort te zetten. Het sokkelproject biedt kunstenaars de mogelijkheid om tegen een vergoeding een jaar lang een kunstwerk te exposeren in de vesting.

Stukken

2.

Verslag vergadering op overeenstemming gericht overleg OOGO van 2 juli 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft het verslag vastgesteld van het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ dat op 2 juli 2014 met de schoolbesturen heeft plaatsgevonden.

Stukken

3.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om na de toestemming van de raad een wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant vast te stellen. De wijziging is onder meer nodig vanwege het opheffen van de gemeente Maasdonk per 1 januari 2015.

Stukken

4.

Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad te vragen een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale ambulancevoorziening (RAV) vast te stellen en het college toestemming te geven die gewijzigde regeling aan te gaan. De wijziging heeft onder meer te maken met het herindelen en opheffen van de gemeente Maasdonk per 1 januari 2015.

Stukken

5.

Uitvoering GBS en aanbod GOB

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de regionale Uitvoeringsstrategie en –programma GroenBlauweStructuren (GBS) van Agrifood Capital en bijhorende inspanning en in te stemmen met een gezamenlijk regionaal aanbod voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Stukken

6.

Beantwoording artikel 61 vraag sportinvesteringen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid Rijnders-Huisman (CDA) over de investeringen in sportaccommodaties beantwoord.

Stukken

7.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud II

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Groenewoud II’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is licht gewijzigd. De raad neemt op 23 september een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage en kan beroep worden ingediend.

Stukken

8.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nieuwkuijk’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd, mede door ingediende zienswijzen. De raad neemt op 23 september een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage en kan beroep worden ingediend.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 12 augustus 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 15 juli 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht