Besluitenlijst 19 februari 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 februari 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 5 februari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 5 februari 2013 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 8 februari tm 24 februari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 8 tot en met 24 februari 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Aanwijzen trouwlocaties

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de bevoegdheid om trouwlocaties aan te wijzen volledig te delegeren aan het college. Verder stelt het college aan de raad voor om het perceel aan de Hoofdstraat 15 in Herpt aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie voor de duur van de huwelijksceremonie op 9 april 2013.

Stukken

4.

Verhuur grond aan de Van Kinsbergenstraat 18 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een overeenkomst af te sluiten voor de verhuur van een perceel grond van circa 58 m2 aan de Van Kinsbergenstraat 18 in Drunen.

Stukken

5.

Verhuur grond aan de Van Kinsbergenstraat 16 in Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een overeenkomst af te sluiten voor de verhuur van een perceel grond van circa 21 m2 aan de Van Kinsbergenstraat 16 in Drunen.

Stukken

6.

Verkoop Abdijlaan 2 in Nieuwkuijk.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de woonboerderij aan de Abdijlaan 2 in Nieuwkuijk, inclusief weiland, via een makelaar in de reguliere verkoop te brengen.

Stukken

7.

Deelname GR OMWB aanwijzing lid en plaatsvervangende leden Algemeen Bestuur

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze omgevingsdienst maakt onderdeel uit van een nieuw landelijk netwerk van regionale diensten die vooral de complexere milieutaken op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving gaan uitvoeren voor gemeenten en provincies.
Verder heeft het college besloten om burgemeester drs. J. Hamming aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst en achtereenvolgens de wethouders drs. M. Mulder, W.A. van Engeland, M. Buijs en C.A.M. van Bokhoven als plaatsvervangende leden.

Stukken

8.

Beschikbaarstelling krediet voor de revitalisering van de De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een voorstel aan de raad te doen om een krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing en herinrichting van De Voorste Venne.

Stukken

9.

Vragen art 61 Rvo over beleidsregel niet geplande woningbouwverzoeken

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fracties CDA Heusden en Gemeentebelangen over de beleidsregel niet geplande woningbouwverzoeken afgehandeld.

Stukken

10.

Sociaal beleidskader voor de RUDs Brabantbreed.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Sociaal Beleidskader voor de vorming van de omgevingsdiensten Brabantbreed te bekrachtigen. Landelijk is een ontwikkeling gaande om voornamelijk complexe milieuvergunningverlening en -handhaving regionaal te organiseren. In de provincie Noord-Brabant worden drie omgevingsdiensten opgericht. Het sociaal beleidskader bevat kaders voor het regelen van de gevolgen voor het personeel dat naar de omgevingsdiensten gaat.

Stukken

Uitgelicht