Besluitenlijst 19 mei 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 mei 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vervanging brug Buitenwaardenweg in Hedikhuizen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de brug over de Groenendaalse Wetering in de Buitenwaardenweg in Hedikhuizen te vervangen. Na vervanging van de brug wordt de Hoge Maasdijk, tussen De Omloop en de Buitenwaardenweg, door een nog te nemen verkeersbesluit, afgesloten voor landbouw- en vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer).

Stukken

2.

Publicatie bestuurlijke uitgaven 2e halfjaar 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het overzicht van de bestuurlijke uitgaven 2e halfjaar 2014 en dit te plaatsen op de website van de gemeente Heusden.

Stukken

3.

Opgaven regionale samenwerking

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een overzicht met regionale opgaven naar de leden van de raad te sturen en hen hierover 2 keer per jaar bij te praten in de informatievergaderingen.

Stukken

4.

Conceptbegroting 2016 GR Streekarchief Heusden Altena

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de conceptbegroting voor 2016 van het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 7 juli aanstaande.

Stukken

5.

Uitvoeringsprogramma Meierij 2015 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Uitvoeringsprogramma Meierij 2015-2016 vast te stellen. Dit is het eerste gezamenlijke uitvoeringsprogramma van de gemeenten in de regio De Meierij op het gebied van integrale veiligheid. Hierin staan de ambities en speerpunten op veiligheidsgebied die in 2015 en 2016 in de regio De Meierij worden uitgevoerd.

Stukken

6.

Verkoop groenstrook naast Einsteinlaan 50 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Vlijmen, sectie N, nummer 4589, ter grootte van circa 174 vierkante meter te verkopen aan de eigenaren van het naastgelegen perceel aan de Einsteinlaan 50 in Vlijmen.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college van 12 mei 2015

Behandelvoorstel

Openbare besluitenlijst college van 12 mei 2015

Stukken

Uitgelicht