Besluitenlijst 19 november 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 november 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Maatregelen ter versobering van hulp bij het huishouden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden te versoberen. De versobering heeft betrekking op wassen en strijken en op zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen. De mensen die het betreft worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Stukken

2.

Beoordeling zienswijzen begroting 2014 Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een brief van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) met een begeleidende memo ter informatie toe te sturen aan de leden van de raad. De brief gaat over de beoordeling van de eerder door de raad ingediende zienswijze over de ontwerpbegroting 2014 van de OMWB. Het college geeft daarbij aan dat de brief geen aanleiding is voor verdere actie.

Stukken

3.

Ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw Wartsila voor M7 development

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met een ontwerp omgevingsvergunning voor het perceel sectie K, nummer 2650 aan de James Wattlaan in Drunen. Met deze vergunning kan de aanvrager afwijken van het bestemmingsplan en een bedrijfspand bouwen. Het voornemen tot verlening van deze vergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst 12 november 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 12 november 2013 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht