Besluitenlijst 20 augustus 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 augustus 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning bouwen J. v. Gorkom, Engstraat 8 Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanpassen van de kap, het realiseren van een dakterras en het geheel bebouwen van het perceel Engstraat 8 in Heusden gegrond verklaard. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt blijft in stand met aanvulling en aanpassing van de motivering van deze vergunning.

Stukken

2.

Ontwerpbestemmingsplan Vlijmen Vliedberg herziening 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vlijmen en Vliedberg herziening 2013’. Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke en beperkte herziening van het geldende bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Vlijmen en de wijk Vliedberg. Voor enkele locaties vinden wijzigingen plaats. Het plan ligt vanaf 29 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

3.

Beslissing op bezwaar parkeren grote voertuigen Parallelweg-oost

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een bezwaarschrift over het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor grote voertuigen aan de Parallelweg-Oost in Vlijmen deels gegrond te verklaren. Het bestreden besluit blijft echter wel in stand en is daarvoor aangevuld met een nadere motivering op de aspecten van uiterlijk aanzien, verkeersveiligheid en verdeling van parkeerruimte.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst 13 augustus 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 13 augustus 2013 vastgesteld.

Stukken

5.

Representatierooster week 34 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 16 tot en met 25 augustus 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

Uitgelicht