Besluitenlijst 20 januari 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 januari 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ontwerpomgevingsvergunning Margrietweg 21 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen en in gebruik nemen van een verblijfsrecreatief bedrijf op het adres Margrietweg 21, vlakbij Giersbergen. Met deze vergunning kan de aanvrager afwijken van het bestemmingsplan. Het voornemen tot verlening van deze vergunning wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd vanaf 29 januari 2014. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

2.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 27 stembureaus en de stembureauleden aan te wijzen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap 18 maart 2015.

Stukken

3.

Verkoop groenstroken achter Van Ostadeplein 16 tm 22 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een deel van de groenstrook gelegen achter de Van Ostadeplein 16, 18, 20 en 22 in Drunen te verkopen aan de bewoners van deze adressen.

Stukken

4.

Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit Mommersteeg Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een bezwaarschrift, tegen een voorrangsregeling in de Mommersteeg ter hoogte van de aansluiting Tuinbouwweg in Vlijmen, ongegrond te verklaren.

Stukken

5.

deelname boa pool Meierijgemeenten en sHertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot deelname aan de pool van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) Meierijgemeenten en ’s-Hertogenbosch. De deelname van gemeente Heusden beperkt zich in 2015 tot toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet (DHW). Over een verdergaande deelname aan de pool na 2015 neemt het college in de loop van 2015 een besluit.

Stukken

6.

Memo voor de raad over de stand van zaken van de transities.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transities januari 2015’ vast te stellen. Hierna wordt de memo ter informatie beschikbaar gesteld aan de raad, waardoor zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het sociale domein.

Stukken

7.

beslissing op bezwaar Meerts tegen wob-besluit

Behandelvoorstel

Het college heeft, deels in afwijking van het advies van de bezwarencommissie, een besluit genomen over het bezwaar van Meerts, namens Verhoeven, tegen het eerdere besluit van het college op zijn Wob-verzoek.

Stukken

8.

openbare besluitenlijst collegevergadering 13 januari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 13 januari 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht