Besluitenlijst 20 maart 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 maart 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 13 maart 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 13 maart 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Beëindiging grafrechten op begraafplaats Buytenhove in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de grafrechten te beëindigen van een aantal graven op begraafplaats Buytenhove in Heusden. Het gaat om 277 oude graven waarvan de nabestaanden onbekend zijn en waarvoor geen belangstelling meer is getoond. Eventuele nabestaanden kunnen nog gedurende een half jaar reageren op dit besluit. Het is de bedoeling om de gedenktekens daarna te verwijderen en vervolgens ook de graven te ruimen.

Stukken

3.

Woningbouwplanning 2018 en verder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de woningbouwplanning voor 2018 en verder vast te stellen. Deze planning geeft een beeld van het aantal geplande woningen in de gemeente Heusden en waar deze gebouwd worden. In totaal zijn er in de eerste tien jaar 2186 woningen gepland.

Stukken

4.

Ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 2B-1’

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 2B-1’. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 54 woningen op de locatie fase 2B-1 in het plangebied Geerpark in Vlijmen. Het plan ligt vanaf 22 maart aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Ontwerp van het exploitatieplan ‘Geerpark 5e herziening’

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerp van de 5e herziening van het exploitatieplan Geerpark. Deze herziening bevat zowel structurele als niet-structurele wijzigingen. Tegen de structurele wijzigingen kunnen zienswijzen worden ingediend door belanghebbenden tijdens de inzagetermijn van zes weken.

Stukken

6.

Regio Deal: Hart van Brabant Energieneutraal

Behandelvoorstel

Het college stemt in met de ‘Regio Deal: Hart van Brabant Energieneutraal’ als basis onder de transitie naar een klimaatneutrale regio Hart van Brabant. Wethouder Van der Poel zal deze regiodeal namens de gemeente ondertekenen.

Stukken

7.

Duurzame maatregelen gemeentehuis Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het gemeentehuis in Drunen te verduurzamen door het aanbrengen van een luchtwarmtepomp/koelmachine met nieuwe CV-ketels (HR) en het na-isoleren van de schuine daken. Deze duurzame maatregelen leiden tot een verdere vermindering van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie.

Stukken

8.

Experiment Tiny Housing 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om ruimte te bieden aan een experiment met ‘Tiny Housing’. Het doel er van is om de opgedane ervaring te gebruiken bij de huisvesting van (bijzondere) doelgroepen. Tiny Housing biedt mogelijk een antwoord op krapte in bepaalde segmenten van de woningmarkt. Ook kan het inzicht geven in mogelijke innovaties op het gebied van duurzaam wonen.

Stukken

9.

Privacybeleid en -reglement gemeente Heusden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een privacybeleid en -reglement vast te stellen. Aanleiding hiervoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei van dit jaar van kracht wordt. De gemeente laat met het privacybeleid en -reglement zien hoe zij omgaat met persoonsgegevens en privacy.

Stukken

10.

Publicatie bestuurlijke uitgaven 2e halfjaar 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het overzicht van de individuele kostenvergoeding van collegeleden over het tweede halfjaar 2017 te publiceren op de website van de gemeente Heusden.

Stukken

11.

Stand van zaken inventarisatie en evaluatie opgelegde vertrouwelijkheid stukken 2014 t/m 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad in kennis van de stand van zaken van de inventarisatie en de evaluatie van de opgelegde vertrouwelijkheid van stukken in de periode 2014 t/m 2017

Stukken

Uitgelicht