Besluitenlijst 20 november 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 november 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 november 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 13 november 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode 16 tm 25 november 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 16 tot en met 25 november 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Vaststellen van het reglement automatische incasso

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Reglement automatische incasso vast te stellen om de zorgvuldigheid en rechtszekerheid te bevorderen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen vanaf 1 februari 2013 gebruik maken van automatische incasso om de onroerend zaakbelasting en hondenbelasting te voldoen.

Stukken

4.

Overeenkomst Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Deze organisatie zamelt kosteloos het vlakglas in op de milieustraat in Drunen. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.

Stukken

5.

Verkoop Valeriusstraat 6 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de voormalige kleuterschool aan de Valeriusstraat 6 in Drunen te verkopen, allereerst via openbare verkoop. Iedereen die interesse heeft om het pand te kopen, kan een bod uitbrengen.

Stukken

6.

Werkwijze wijzigingen activiteitenrooster zwembad Die Heygrave.

Behandelvoorstel

Het college heeft de werkwijze vastgesteld waarmee roosterwijzigingen in het activiteitenrooster van zwembad Die Heygrave kunnen plaatsvinden. Hierdoor kan ingespeeld worden op trends en ontwikkelingen zonder toename van kosten.

Stukken

Uitgelicht